Stellar encounters involving massive stars in young clusters

Melvyn B Davies, Matthew R. Bate, Ian A. Bonnell, Vernon C. Bailey, Christopher A. Tout

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stellar encounters involving massive stars in young clusters”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap