Stellar science from a blue wavelength range

C. J. Hansen, H. -G. Ludwig, W. Seifert, A. Koch, W. Xu, E. Caffau, N. Christlieb, A. J. Korn, K. Lind, L. Sbordone, Gregory Ruchti, Sofia Feltzing, R. S. de Jong, S. Barden, O. Schnurr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stellar science from a blue wavelength range”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap