Stem Cell Plasticity Controlling Neuronal Differentiation Prior to Cell Transplantation

Laurent Roybon

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stem Cell Plasticity Controlling Neuronal Differentiation Prior to Cell Transplantation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap