Stereoselective metabolism of pentoxifylline in vitro and in vivo in humans.

Marie Nicklasson, Sven Björkman, Bodil Roth, Maria Jönsson, Peter Höglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

47 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)643-652
TidskriftChirality
Volym14
Utgåva8
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Läkemedelskemi
  • Farmakologi och toxikologi

Citera det här