Stereoselective metabolism of pentoxifylline in vitro and in vivo in humans.

Marie Nicklasson, Sven Björkman, Bodil Roth, Maria Jönsson, Peter Höglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

47 Citeringar (SciVal)

Sökresultat