Story-dismantling, story-meandering, and story-confirming: Organizational identity work in times of public disgrace

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Story-dismantling, story-meandering, and story-confirming: Organizational identity work in times of public disgrace”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap