Storytelling in Jazz and Musicality in Theatre: Through the Mirror

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Storytelling in Jazz and Musicality in Theatre: Through the Mirror”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora