Straightforward rapid spectrophotometric quantification of total cyanogenic glycosides in fresh and processed cassava products.

Lucas Tivana, Jose Da Cruz Francisco, Felix Zelder, Björn Bergenståhl, Petr Dejmek

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Straightforward rapid spectrophotometric quantification of total cyanogenic glycosides in fresh and processed cassava products.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar