Strategisk förändring, makt och kunskap : om disciplinering och motstånd i tidningsföretag

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Studien beskriver och analyserar strategisk förändring i tre svenska tidningsföretag. I studien beskrivs hur företagen utvecklades från enaffärs-verksamheter till multiaffärs-verksamheter. Studien pekar på hur denna utveckling framförallt ska ses som resultat av etableringen och spridningen av en ny kunskapsformation. Ett centralt innehåll i den kunskapsformationen var diversifiering, vilket följaktligen blev allt vanligare i tidningsföretag från 1970-talet och framåt. Diversifiering innebar emellertid att historiska redaktionella normer utmanades. Historiskt hade företagen undvikit att förvärva andra företag, eftersom det ansågs riskera det redaktionella oberoendet. När så diversifiering blev vanlig på 70- och 80-talen uppstod motstånd mot utvecklingen. I studien beskrivs hur det emellanåt skedde polariseringar mellan dem som strävade efter diversifiering och dem som motsatte sig den. Det var bland annat i denna strävan att genomföra diversifiering eller motsätta sig den som maktens disciplinära former framträdde. I studien visas hur den disciplinära makten framträdde genom att människor låste sig vid kunskap och normer. Utvecklingen skapade ibland motsättningar, vilket försvårade kommunikationen mellan centrala grupper i företagen.
Bidragets titel på inmatningsspråkStrategic change, power and knowledge. On disciplination and resistance in newspaper companies
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Företagsekonomiska institutionen
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 mar 19
Förlag
Tryckta ISBN91-7966-558-6
StatusPublished - 1999

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1999-03-19
Time: 10:15
Place: Department of Business Administration

External reviewer(s)

Name: Melin, Leif
Title: Professor
Affiliation: [unknown]

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Strategisk förändring, makt och kunskap : om disciplinering och motstånd i tidningsföretag”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här