Strategic self-ignorance

Linda Thunström, Jonas Nordström, Jason F. Shogren, Mariah Ehmke, Klaas van't Veld

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategic self-ignorance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi