Strategier för ett ökat gående och cyklande - en litteraturstudie om olika faktorers betydelse

David Lindelöw

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

314 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna rapport är resultatet av en litteraturstudie där olika faktorers påverkan på gåendet och cyklandet i en urban kontext har undersökts. Utifrån det studerade materialet har faktorerna delats in i grupperna individuella, externa samt resspecifika faktorer. Beslutsprocessen
för genomförande av gång- och cykelresor har delats in i faserna resbeslut, färdmedelsval och vägval. De studerade publikationernas validitet och pålitlighet har bedömts. Effekterna av ett flertal faktorer, så som säkerhet och trygghet, är svåra att estimera då studier av dessa
ej klargör hur graden av gående eller cyklande påverkas. Två viktiga slutsatser är att påverkansfaktorer för fotgängare och cyklister bör studeras ur ett användargrupperspektiv och att det finns ett antal faktorer som omnämns i de studerade publikationerna utan att valideras.
Originalspråksvenska
FörlagLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
Antal sidor60
VolymBulletin 249 / 3000
StatusPublished - 2009

Publikationsserier

NamnBulletin 249 / 3000
VolymBulletin 249 / 3000
ISSN (tryckt)1653-1930

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik

Citera det här