Strategies for Industrial Relevance in Software Engineering Education

Claes Wohlin, Björn Regnell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategies for Industrial Relevance in Software Engineering Education”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap