Strategies of inquiry: The ‘Sherlock Holmes sense of deduction’ revisited

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategies of inquiry: The ‘Sherlock Holmes sense of deduction’ revisited”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap