Strategy for detection of prostate cancer based on relation between prostate specific antigen at age 40-55 and long term risk of metastasis: case-control study

Andrew J. Vickers, David Ulmert, Daniel D. Sjoberg, Caroline J. Bennette, Thomas Björk, Axel Gerdtsson, Jonas Manjer, Peter Nilsson, Anders Dahlin, Anders Bjartell, Peter T. Scardino, Hans Lilja

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

271 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategy for detection of prostate cancer based on relation between prostate specific antigen at age 40-55 and long term risk of metastasis: case-control study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap