Stratified structural and epistemic aspects of the care manager's discretion: A theoretical approach to social work related to older people's potential relocation to a residential home

Bidragets översatta titel : Stratifierade strukturella och epistemiska aspekter av biståndshandläggarnas handlingsutrymme och resonemang—en teoretisk infallsvinkel på det sociala arbetet i samband med äldre personers eventuella flytt till ett särskilt boende

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stratifierade strukturella och epistemiska aspekter av biståndshandläggarnas handlingsutrymme och resonemang—en teoretisk infallsvinkel på det sociala arbetet i samband med äldre personers eventuella flytt till ett särskilt boende: A theoretical approach to social work related to older people's potential relocation to a residential home”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap