Stratospheric ozone, ultraviolet radiation, and cryptogams

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

  Sammanfattning

  The stratospheric ozone layer, which protects the biosphere from biologically active (mostly harmful) ultraviolet-B (UV-B) solar radiation, thinned during the latter half of the 20th century. In this paper some of the effects of UV-B radiation on cryptogams (cyanobacteria, algae, lichens, mosses, liverworts, pteridophytes and fungi) are reviewed. Effects vary among species, and therefore changes in UV-B radiation may affect species frequencies. Effects also depend on other factors, such as water conditions.
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)326-333
  TidskriftBiological Conservation
  Volym135
  DOI
  StatusPublished - 2007

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Stratospheric ozone, ultraviolet radiation, and cryptogams”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här