Streptococcal beta protein has separate binding sites for human factor H and IgA-Fc.

Thomas Areschoug, Margaretha Stålhammar-Carlemalm, Ingrid Karlsson, Gunnar Lindahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

77 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Streptococcal beta protein has separate binding sites for human factor H and IgA-Fc.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar