Streptococcus pneumoniae biofilm formation and dispersion during colonization and disease.

Yashuan Chao, Laura R Marks, Melinda M Pettigrew, Anders P Hakansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

87 Citeringar (SciVal)
344 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Streptococcus pneumoniae biofilm formation and dispersion during colonization and disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap