Stress partitioning in harmonic structure materials at the early stages of tensile loading studied in situ by synchrotron X-ray diffraction

Elis Sjögren-Levin, Wolfgang Pantleon, Aylin Ahadi, Zoltan Hegedüs, Ulrich Lienert, Nobuhiro Tsuji, Kei Ameyama, Dmytro Orlov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stress partitioning in harmonic structure materials at the early stages of tensile loading studied in situ by synchrotron X-ray diffraction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Engineering