Striated domain self-organizing ordered assemblies of transmembrane α-helical peptides and lipids in bilayers

Ben de Kruijff, J. Antoinette Killian, D.N. Ganchev, H.A. Rinia, Emma Sparr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Striated domain self-organizing ordered assemblies of transmembrane α-helical peptides and lipids in bilayers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar