String effects on Fermi-Dirac correlation measurements

R. M. Duran Delgado, Gösta Gustafson, Leif Lönnblad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”String effects on Fermi-Dirac correlation measurements”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap