Stroke and unsteadiness - A cross-sectional study from primary health care.

Eva Ekvall-Hansson, Anders Beckman, Anna Näslund, Sylvia Persson, Sara Janson, Margareta Troein

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
211 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Dizziness is seldom the only symptom among patients who develop stroke but patients, hospitalized for vertigo are at higher risk of stroke than the general population. The proportions of patients who have remaining dizziness after a stroke seem to be unclear.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)221-226
TidskriftNeuroRehabilitation
Volym34
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Stroke and unsteadiness - A cross-sectional study from primary health care.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här