Stroke recovery activity-dependent mechanisms

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stroke recovery activity-dependent mechanisms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience