Stromal and tumor cell responses to hypoxia and treatment within the glioma microenvironment

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

68 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stromal and tumor cell responses to hypoxia and treatment within the glioma microenvironment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap