Strong interactions in dye-sensitized interfaces

P. Palmgren, K. Nilson, S. Yu, Franz Hennies, T. Angot, C. I. Nlebedim, J. -M. Layet, G. Le Lay, M. Goethlid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

37 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strong interactions in dye-sensitized interfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar