Structural and Functional Analyses of Xyloside-primed Glycosaminoglycans

Andrea Persson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural and Functional Analyses of Xyloside-primed Glycosaminoglycans”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar