Structural and functional studies of novel viral complement inhibitors

Linda Mark

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Komplementsystemet är en del av immunförsvaret. Virus har utarbetat sätt för att skydda sig från komplementsystemet. Det humana herpesviruset KSHV (Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus) har i sitt genom en gen som kodar för ett protein som vi har döpt till KCP (KSHV complement control protein). KCP har en transmembran del och en extracellulär del med fyra proteindomäner kallade CCP (complement control protein). Detta gör KCP strukturellt lik en grupp av mänskliga komplementhämmare. Vi har producerat rekombinant KCP och visat att det hämmar komplementsystemet genom att verka på ett nyckelkomplex, C3-konvertaset. Vi har gjort en teoretisk modell över KCPs tredimensionella struktur och sedan hittat ställen som var viktiga för KCPs funktion, genom punktmutationer och domändeletioner. Vi har också funnit att en positivt laddad region i den första och andra CCP domänen binder till heparin och heparinliknande molekyler på ytan av celler. Det verkar som att KCP på ytan av virus därmed bidrar till att virusen ankrar på nya värdceller som ett första steg mot infektion av dessa celler. För att kunna studera hur viktig KCPs komplementinhibering och cellankring är för den här typen av virus så vill vi använda oss av en homolog till KSHV som heter RRV (rhesus rhadinovirus). RRV är tekniskt lättare att arbeta med än KSHV och djurförsök skulle kunna vara möjliga. RRV kodar för en homolog till KCP, vilken vi döpt till RCP (RRV complement control protein). Vi har karaktäriserat dess gen och genprodukt och konfirmerat att RCP finns uttryckt på ytan av virus. Vi har också gjort experiment som indikerar att det är en funktionell komplementhämmare.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Klinisk kemi, Malmö
Handledare
  • Blom, Anna, handledare
Tilldelningsdatum2006 dec 8
Förlag
Tryckta ISBN91-85559-62-8
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-12-08
Time: 09:15
Place: Lilla aulan, ing 59 ,UMAS, Malmö

External reviewer(s)

Name: Rodriguez de Cordoba, Santiago
Title: Dr
Affiliation: Departamento de Inmunologia,

---


<div class="article_info">O.B. Spiller, D.J. Blackbourn, L Mark, D Proctor and A.M. Blom. <span class="article_issue_date">2003</span>. <span class="article_title">Functional Activity of the Complement Regulator Encoded by Kaposi's Sarcoma-associated Herpesvirus.</span> <span class="journal_series_title">The J Biol Chem</span>, <span class="journal_volume">vol 278</span> <span class="journal_pages">pp 9283-9289</span>.</div>
<div class="article_info">L Mark, WH Lee, OB Spiller, D Proctor, DJ Blackbourn, BO Villoutreix and AM Blom. <span class="article_issue_date">2004</span>. <span class="article_title">The Kaposi's Sarcoma-associated Herpesvirus Complement Control Protein Mimics Human Molecular Mechanisms for Inhibition of the Complement System.</span> <span class="journal_series_title">J Biol Chem</span>, <span class="journal_volume">vol 279</span> <span class="journal_pages">pp 45093-101</span>.</div>
<div class="article_info">L Mark, WH Lee, OB Spiller, BO Villoutreix and AM Blom. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus complement control protein (KCP) binds to heparin and cell surfaces via positively charged amino acids in CCP1-2.</span> <span class="journal_series_title">Mol Immunol</span>, <span class="journal_volume">vol 43</span> <span class="journal_pages">pp 1665-75</span>.</div>
<div class="article_info">OB Spiller, L Mark, CE Blue, DG Proctor, JA Aitken, AM Blom and DJ Blackbourn. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Dissecting the regions of virion-associated Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus complement control protein required for complement regulation and cell binding.</span> <span class="journal_series_title">J Virol</span>, <span class="journal_volume">vol 80</span> <span class="journal_pages">pp 4068-78</span>.</div>
<div class="article_info">L Mark, OB Spiller, M Okroj, S Chanas, JA Aitken, SW Wong, B Damania, AM Blom and DJ Blackbourn. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Molecular characterization of the Rhesus Rhadinovirus (RRV) ORF4 gene and the complement control protein (RCP) it encodes.</span> (submitted)</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Läkemedelskemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Structural and functional studies of novel viral complement inhibitors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här