Structural basis for carbohydrate binding specificity - a comparative assessment of two engineered carbohydrate binding modules.

Laura von Schantz, Maria Håkansson, Derek Logan, Björn Walse, Jacob Österlin, Eva Nordberg Karlsson, Mats Ohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural basis for carbohydrate binding specificity - a comparative assessment of two engineered carbohydrate binding modules.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap