Structural comparison of protiated, H/D-exchanged and deuterated human carbonic anhydrase IX

K Koruza, B Lafumat, M Nyblom, B P Mahon, W Knecht, R McKenna, S Z Fisher

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structural comparison of protiated, H/D-exchanged and deuterated human carbonic anhydrase IX”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap