Structure and Function of HAMLET: Epitopes, Membrane Interactions and Molecular Recognition

Chin Shing Ho

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

141 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structure and Function of HAMLET: Epitopes, Membrane Interactions and Molecular Recognition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap