Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structure and functional mapping of the KRAB-KAP1 repressor complex”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology