Structure and kinetics of chemically cross-linked protein gels from small-angle X-ray scattering.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structure and kinetics of chemically cross-linked protein gels from small-angle X-ray scattering.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar