Structure Functions and Final-State Properties in Deeply Inelastic electron-proton Scattering

Hamid Kharraziha

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Hur ser det ut inuti protonen?

Vi vet att protonen består av mindre partiklar. Den utgörs egentligen av tre st. kvarkar, men där finns också en mängd gluoner och virtuella kvarkar och antikvarkar. Gluonerna är de partiklar som håller ihop de tre kvarkarna (valenskvarkarna) i ett så hårt grepp att protonen blir väldigt liten (ca. 100000 ggr mindre än en atom). Det är denna kraft (den starka kärnkraften) som också håller ihop nukleonerna i en atomkärna.

Denna kraft gör att det hela tiden pågår en aktivitet inuti protonen, genom att de olika partiklarna byter tillstånd och omvandlas. T.ex. kan en gluon omvandlas till en kvark-antikvark par, eller så kan den omvandlas till två gluoner eller försvinna genom att den absorberas av en kvark. Hur denna process fortgår är stark kopplad till egenskaper hos den starka kärnkraften.

Man kan studera denna process t.ex. genom att beskjuta protonen med elektroner så att de växelverkar med en kvark inuti protonen. Detta experiment utförs för tillfället i en accellerator i Tyskland.

I vårt arbete försöker vi göra utsagor av vad man kan förvänta sig för resultat vid sådana experiment, om gällande teorier om kvarkar och gluoner är korrekta.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Teoretisk partikelfysik - Geonomgår omorganisation
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1998 jan. 23
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-2826-6
StatusPublished - 1997

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1998-01-23
Time: 10:15
Place: Auditorium of the Department of Theoretical Physics

External reviewer(s)

Name: Dokshitzer, Yuri
Title: Prof.
Affiliation: INFN Milano, Italy

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Structure Functions and Final-State Properties in Deeply Inelastic electron-proton Scattering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här