Structure Functions and Final-State Properties in Deeply Inelastic electron-proton Scattering

Hamid Kharraziha

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structure Functions and Final-State Properties in Deeply Inelastic electron-proton Scattering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi