Structure of the Superantigen Staphylococcal Enterotoxin B in Complex with TCR and Peptide-MHC Demonstrates Absence of TCR-Peptide Contacts.

Karin Rödström, Karin Elbing, Karin Lindkvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structure of the Superantigen Staphylococcal Enterotoxin B in Complex with TCR and Peptide-MHC Demonstrates Absence of TCR-Peptide Contacts.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap