Structures in High-Dimensional Data: Intrinsic Dimension and Cluster Analysis

Kerstin Johnsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1041 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structures in High-Dimensional Data: Intrinsic Dimension and Cluster Analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap