Students’ Experiences and Perceptions of In-Depth Approaches in Teaching and Understanding Subject Matter

Kyriaki Doumas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Students’ experiences and perceptions of good teaching and understanding in literature and
physics during one school year were investigated through in-depth interviews with students
in eight Greek high school classes in the first, second and third grade. The pedagogical
quality of in-depth teaching and understanding of subject matter, as described by
the students, was investigated. Students’ feelings of joy, pleasure and personal meaning
in the teaching and learning situation were also in focus in the research. The
investigation brought out three main types of approaches to subject matter in classroom
teaching and learning: a logical/analytical approach, a holistic/reflective approach and
an existential approach. These three approaches were common to teaching and
understanding of literature and physics, with some variation in specific meaning within
and between subjects. They also varied in presence and meaning between grades and
students.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)295-313
TidskriftScandinavian Journal of Educational Research
Volym56
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Students’ Experiences and Perceptions of In-Depth Approaches in Teaching and Understanding Subject Matter”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här