Students' reflections in a portfolio pilot: Highlighting professional issues.

Ann-Christin Haffling, Anders Beckman, Annika Pahlmblad, Gudrun Edgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)
1191 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Students' reflections in a portfolio pilot: Highlighting professional issues.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap