Studies in mobile camera calibration

Henrik Stewenius

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Sammanfattning

[abstract missing]
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Matematik LTH
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Förlag
Tryckta ISBN91-631-3331-8
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Studies in mobile camera calibration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här