Studies of different secondary metabolites: Natural products from the mevalonate pathway

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

40 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Studies of different secondary metabolites: Natural products from the mevalonate pathway”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar