Studies of Nuclear Matter under Extreme Conditions: Heavy-Ion Interactions at Ultra-Relativistic Energies

Joakim Nystrand

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat