Studies of spectra recorded in space and in the laboratory

Ivet Zapadlik

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Sammanfattning

[abstract missing]
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Fysiska institutionen
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
ISBN (tryckt)91-630-4494-3
StatusPublished - 1996
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Studies of spectra recorded in space and in the laboratory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här