Studies of Thai blood group and platelet polymorphism. Implications for malaria susceptibility.

Philaiphon Jongruamklang

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

102 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Studies of Thai blood group and platelet polymorphism. Implications for malaria susceptibility.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi