Studies of Thai blood group and platelet polymorphism. Implications for malaria susceptibility.

Philaiphon Jongruamklang

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

196 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat