Studies of the role of complement factor H in hemolytic uremic syndrome

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Faktor H är den viktigaste cirkulerande hämmare av den alternativa komplementvägen. Den fungerar som co-faktor för faktor-I medierad C3b nedbrytning, hindrar bildning av C3bBb konvertas och främjar dess nedbrytning. Genom att skilja mellan kroppens egna och främmande celler kan faktor H inhibera komplementmedierad värdcellsskada. Mutationer i faktor H har hittats hos patienter med atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS), ett tillstånd som kännetecknas av icke immun hemolytiskt anemi, trombocytopeni och akut njursvikt. Det är dock oklart hur faktor H mutationer leder till aHUS. Syftet med dessa studier var därför att undersöka interaktion mellan normal och muterad faktor H och trombocyter eller endotelceller och att studera det fenotypiska uttrycket av faktor H hos patienter med aHUS. Vi fann att faktor H kunde binda till tvättade humana trombocyter, att bindning var dosrelaterad och ägde rum huvudsakligen genom proteinets C terminal och heparinbindande ställen. På trombocytnivå var receptorn GPIIb/IIIa samt trombospondin inblandade. Rekombinant muterad faktor H uppvisade sämre bindningsförmåga vilket bekräftades också genom rening av faktor H från serum tagen från en patient med aHUS. Samma patient uppvisade aktivering av den alternativa vägen av komplement på trombocyter genom förekomst av C3 och C5b-9 på cellytan. Försök med patientens serum visade att muterad faktor H hade sämre förmåga att skydda normala trombocyter från komplementaktivering. Det fenotypiska uttrycket av faktor H mutationer studerades hos två andra patienter med aHUS där vi kunde visa att proteinet antigen ackumulerades i celler eller hade sänkt bindningsförmåga till celler. Båda mekanismerna kunde resultera i komplementaktivering på värdsceller (endotel och trombocyter) som i sin tur skulle leda till endotelcellsskada och trombocytaktivering med trombbildning.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Pediatrik, Lund
Handledare
  • Karpman, Diana, handledare
Tilldelningsdatum2006 mars 16
Förlag
ISBN (tryckt)91-85481-62-9
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-03-16
Time: 09:00
Place: Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund

External reviewer(s)

Name: Nilsson-Ekdahl, Kristina
Title: Professor
Affiliation: Kalmar/Uppsala Universitet

---


<div class="article_info">F Vaziri-Sani, J Hellwage, P.F Zipfel, A.G Sjöholm and D Karpman. <span class="article_issue_date">2005</span>. <span class="article_title">Factor H binds to washed human platelets.</span> <span class="journal_series_title">J Thromb Haemost.</span>, <span class="journal_volume">vol 3</span> <span class="journal_pages">pp 154-162</span>.</div>
<div class="article_info">F Vaziri-Sani, A-C Kristoffersson, A.G Sjöholm, K-H Gydell and D Karpman. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Defective complement regulation on platelets from a patient with hemolytic uremic syndrome and a factor H mutation.</span> (submitted)</div>
<div class="article_info">F Vaziri-Sani, L Holmberg, A.G Sjöholm, A-C Kristoffersson, M Manea, V Frémeauz-Bacchi, I Fehrman-Ekholm, R Raafat and D Karpman. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Phenotypic expression of factor H mutations in patients with atypical hemolytic uremic syndrome.</span> <span class="journal_series_title">Kidney International,</span>, <span class="journal_volume">vol doi:10.1038/sj.ki.5000155</span> </div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Studies of the role of complement factor H in hemolytic uremic syndrome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här