Studies on hereditary C2 deficiency: Frequent occurrence of severe infections, atherosclerosis and rheumatological manifestations

Göran Jönsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

505 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Komplementsystemet utgör en del av den medfödda immuniteten och är viktigt i försvaret mot angripande mikroorganismer. Ärftlig C2-brist (C2D) är en av de vanligaste bristerna inom komplementsystemet och förekommer i en frekvens av 1: 20 000 hos personer med västerländsk härstamning. I de aktuella undersökningarna har mer än 40 personer med C2D identifierats och observerats under lång tid vilket har gett en unik möjlighet att beskriva associerade manifestationer och sjukdomar till C2D. Det mest framträdande kliniska fyndet bland C2-bristarna var svåra bakteriella infektioner. Infektionerna orsakades till stor del av Streptococcus pneumoniae. Återkommande svåra infektioner sågs främst under spädbarnsåren och i barndomen. Emellertid förblev ungefär 25-30% av C2-bristarna helt befriade från svåra infektioner under observationstiden. Andra immunologiska faktorer såsom IgG subklasser, GM allotyper, komplementproteiner och Fc receptorer undersöktes för att om möjligt finna en förklaring till denna skillnad. Homozygoti (dubbla anlag) för GM*2 allotypen visade sig var starkt förknippat med en skyddande effekt mot svåra infektioner (p<0,001). Detta indikerade att ett kraftfullt antikroppssvar mot polysackaridantigen är mycket viktigt vid C2-brist. Brist på mannanbindande lektin (MBL) bidrog också till en ökad infektionskänslighet. Sambandet mellan risken för att drabbas av systemisk lupus erythematosus (SLE) och C2-brist kunde konfirmeras men intressant nog visade sig SLE vid C2-brist vara lika svår som vid genuin SLE. Andra nya fynd var en hög förekomst av antikardiolipinantikroppar (aCL) och antikroppar mot den kollagenlika dela av C1q. Båda dessa autoantikroppar har en aterosklerotisk (åderförkalkning) effekt vilket skulle kunna förklara den höga förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hos C2-bristarna. Märkligt nog återfanns inga C2-bristare med antifosfolipidsyndrom trots den hög förekomst av aCL. I vaccinationsstudien uppvisade C2-bristarna bra svar mot infektioner orsakade av kapslade bakterier såsom pneumokocker.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Avdelningen för mikrobiologi, immunologi och glykobiologi - MIG
Handledare
  • Truedsson, Lennart, handledare
Tilldelningsdatum2007 nov. 22
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-85897-27-8
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-11-22
Time: 09:00
Place: Rune Grubbsalen, Sölvegatan 23, Lund

External reviewer(s)

Name: Wurzner, Reinhard
Title: professor
Affiliation: Dept of Hygiene, Microbiology and Social Medicine, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Austria

---


<div class="article_info">Göran Jönsson, Lennart Truedsson, Gunnar Sturfelt, Vivi-Anne Oxelius, Jean-Henrik Braconier and Anders G Sjöholm. <span class="article_issue_date">2005</span>. <span class="article_title">Hereditary C2 deficiency in Sweden: frequent occurrence of invasive infection, atherosclerosis, and rheumatic disease.</span> <span class="journal_series_title">Medicine (Baltimore)</span>, <span class="journal_volume">vol 84</span> <span class="journal_pages">pp 23-34</span>.</div>
<div class="article_info">Göran Jönsson, Vivi-Anne Oxelius, Lennart Truedsson, Jean-Henrik Braconier, Gunnar Sturfelt and Anders G Sjöholm. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Homozygosity for the IgG2 subclass allotype G2M(n) protects against severe infection in hereditary C2 deficiency.</span> <span class="journal_series_title">The Journal of Immunology</span>, <span class="journal_volume">vol 177</span> <span class="journal_pages">pp 722-8</span>.</div>
<div class="article_info">Göran Jönsson, Anders G Sjöholm, Lennart Truedsson, Anders A Bengtsson, Jean-Henrik Braconier and Gunnar Sturfelt. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">Rheumatological manifestations, organ damage and autoimmunity in hereditary C2 deficiency.</span> <span class="journal_series_title">Rheumatology (Oxford)</span>, <span class="journal_volume">vol 46</span> <span class="journal_pages">pp 1133-9</span>.</div>
<div class="article_info">Göran Jönsson, Eva Holmström, Barbro Selander, Vivi-Anne Oxelius, Jean-Henrik Braconier, Gunnar Sturfelt and Lennart Truedsson. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Vaccination against infections with encapsulated bacteria in hereditary C2 deficiency: great variation in antibody response.</span> (manuscript)</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Studies on hereditary C2 deficiency: Frequent occurrence of severe infections, atherosclerosis and rheumatological manifestations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här