Studies on high brightness electron beams for short pulses and free electron laser

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Studies on high brightness electron beams for short pulses and free electron laser”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi