Studsmattematte – fritt fall och harmonisk svängningsrörelse

Ann-Marie Pendrill, Eager David

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

350 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)37-42
TidskriftNämnaren: tidskrift för matematikundervisning
Nummer1
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Citera det här