Study of ECG-derived atrial fibrillatory rate for prediction of the outcome of cardioversion of short duration atrial fibrillation (CASAF)

Fredrik Holmqvist, Mariam Bashir Seifert, Victor Lopatko Fagerström, Isabelle Nault, Sten Östenson, Jonas Carlson, Ulf Ekelund, Pyotr G. Platonov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Study of ECG-derived atrial fibrillatory rate for prediction of the outcome of cardioversion of short duration atrial fibrillation (CASAF)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Nursing and Health Professions