Study of endoplasmic reticulum and mitochondria interactions by in situ proximity ligation assay in fixed cells

Emily Tubbs, Jennifer Rieusset

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Study of endoplasmic reticulum and mitochondria interactions by in situ proximity ligation assay in fixed cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar